HR pod lupą analityka

Przeglądając portale rekrutacyjne, coraz częściej możemy natrafić na ogłoszenia firm poszukujących kandydatów na stanowisko Analityka HR. Oznacza to, że zapotrzebowanie na informacje dotyczące pozyskania, przetwarzania i agregacji danych związanych z obszarem HR gwałtownie rośnie. Jednak wymagania kompetencyjne na to stanowisko niejednokrotnie znacząco się od siebie różnią. Jak zatem jasno określić za co odpowiedzialny będzie Analityk HR oraz jaką wartość wniesie on do rozwoju naszej firmy?

Kandydat idealny

Analizując wymagania stawiane specjaliście, można łatwo zauważyć, że pod nazwą stanowiska kryje się standardowy zakres obowiązków specjalisty ds. kadrowo-płacowych z wyróżnioną częścią sprawozdawczą wraz z raportowaniem danych z obszaru wynagrodzeń i benefitów. Jednocześnie jednak Analityk HR powinien posiadać umiejętności z zakresu monitorowana wskaźników zarządzania kapitałem ludzkim oraz administrowania i zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemów IT, które wspomagają zarządzanie wynagrodzeniami. Do jego kompetencji zaliczyć trzeba także analizę trendów rynkowych, przygotowywanie rekomendacji i wdrażanie zmian. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje wskazują, że raportowanie w obszarze HR ma charakter statyczny, opisowy i bazuje na danych historycznych z ewentualnym prognozowaniem krótkoterminowym dla celów budżetowych. Dlatego od kandydatów na stanowisko Analityka HR oczekuje się doskonałej znajomości MS Excel i umiejętności pracy na dużych zbiorach danych. Dobrze, aby nasz kandydat posiadał kompetencje biegłego wnioskowania, a także interesował się procesami HR i zmianami w prawie pracy. To minimalne wymagania, jakie należy spełnić przy wdrażaniu i stosowaniu zaawansowanej metodyki predykcyjnej, szukającej rozwiązań, których zadaniem będzie przewidywanie określonych wydarzeń w zdefiniowanym horyzoncie czasowym. Najlepiej by zatem było, żeby przyszły pracownik był świetnym specjalistą technicznym oraz osobą komunikatywną i kreatywną, czyli powinien posiadać wszystkie kompetencje, o które na rynku pracy nie jest łatwo.

Dokąd zmierzamy?

Obok pojawiających się obaw, czy znajdziemy odpowiedniego pracownika, nasuwa się pytanie o kierunek rozwoju analityki HR. Jednocześnie stale rosną możliwości wykorzystania coraz bardziej zaawansowanych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie personelem. Na razie jednak korzystamy jedynie z szeregu wskaźników, które za pośrednictwem programów komputerowych sytuują analitykę HR w dość wąskich schematach, przez co nie odnajdują odzwierciedlenia w stosunku do rzeczywistości. Warto zastanowić się, w jakim stopniu dotychczasowe raportowanie zmian w organizacji przekształci się w analitykę pozwalającą na wykorzystywanie danych w procesie podejmowania decyzji? I czy będzie to tylko analityka deskryptywna – opisowa, czy także analityka predykcyjna? Biorąc pod uwagę fakt, że łatwy dostęp do danych sprzyja rozwojowi kolejnych aplikacji wykorzystujących rozbudowane metody analityczne, to najwyższy czas, aby stworzyć narzędzie, które ułatwi zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie.

Czas na analityczną rewolucję!

O tym, że dzięki aktywnemu wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych rozwój analityki HR idzie w dobrym kierunku przekonuje firma HRtec – dostawca systemu HRsys, która szykuje prawdziwy przełom w obszarze Human Resources. Już w przyszłym firma zakończy prace nad pierwszym w Polsce i najbardziej zaawansowanym narzędziem analitycznym dla HR. HR Analyzer na podstawie monitorowania efektywności procesów HR, będzie nie tylko samodzielnie sugerować działania rozwojowe, ale także sprawdzać ich skuteczność.

Jak wypróbować to innowacyjne narzędzie w swojej firmie? Wystarczy wziąć udział w badaniu.

Wypełniając ankietę dostępną na stronie http://analitykahr.badanie.net można nie tylko przyczynić się do wypracowania nowej, lepszej jakości pracy działów HR, ale także otrzymać darmowy dostęp do gotowego narzędzia HR Analyzer na rok.

 

stopka