Jak rekrutować dopasowanych kandydatów?

Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający nie tylko dla Pracowników, ale także dla HRowców. Aby znaleźć najlepszych kandydatów, Rekruterzy chętnie sięgają więc po nowoczesne rozwiązania, jak na przykład gry symulacyjne, czy grafologię. Wielu jednak największym zaufaniem darzy testy psychologiczne, które uznawane są za najbardziej obiektywne.

Rekruterzy obserwują różne reakcje Kandydatów na prośbę o rozwiązanie testu psychologicznego. Niektórzy są podekscytowani, inni – niechętni i poirytowani. Negatywne nastawienie Kandydatów wynika zazwyczaj z tego, że nie wiedzą, czego się spodziewać. Boją się też, że wynik przekreśli ich szansę na zdobycie pracy. Warto pamiętać, że testów psychologicznych można odmówić, a Rekruter nie ma prawa wykluczyć nas z tego powodu z rekrutacji. Jednak w rzeczywistości może to się wiązać z zakończeniem procesu rekrutacyjnego, ponieważ odmowa podjęcia badania może spowodować, że Rekruter nie mając wystarczających informacji na przykład o sposobie naszej pracy – nie zaryzykuje zatrudnienia nas.

 

Co więc warto wiedzieć? Do worka pojęciowego “testy psychologiczne” wrzuca się wiele testów, które Rekruterzy wykorzystują w procesach rekrutacyjnych. W rzeczywistości, powinniśmy zaliczać do nich jedynie te, które zostały opracowane przez psychologa lub osobę certyfikowaną, ponieważ tylko oni mogą je przeprowadzać. Celem takich analiz jest najczęściej identyfikacja unikalnych cech charakteru, które wpływają na styl zachowania w środowisku zawodowym. Sprawdzają one cechy osobowości, czyli na przykład sumienność, kompetencje osobowościowe (np. zdolność do kompromisu), przyjmowane role w grupie, motywacje, inteligencję emocjonalną lub intelektualną czy kreatywność i twórczość. Do testów psychologicznych nie można się przygotować, ale co ważne nie można ich też… nie zdać!

 

Aby komfortowo podejść do rozwiązania testu wystarczy przeczytać dokładnie instrukcje i wysłuchać informacji, których udzieli nam Rekruter. Najlepiej odpowiadać na pytania szybko i intuicyjnie – pozwoli to na uzyskanie wyniku jak najbardziej zgodnego z prawdą. Uzyskany feedback informuje o naszym stylu pracy i zachowaniu w środowisku zawodowym. Jeśli osoba przeprowadzająca test psychologiczny nie udzieli nam informacji zwrotnej, warto o nią poprosić, chociażby dlatego, że świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń pozwala na świadome rozwijanie siebie i swojej ścieżki kariery w przyszłości.

 

Drugi typ, to testy umiejętności, które sprawdzają wiedzę w określonych dziedzinach. Aktualnie jednymi z najpopularniejszych są testy językowe. Badania takie weryfikują znajomość języka ogólnego oraz specjalistycznego. Często składają się z testu pisemnego i rozmowy, dzięki czemu sprawdzone są wszystkie kompetencje językowe. Do takiej analizy zdecydowanie dobrze jest się przygotować, jeśli nie posługiwaliśmy się do tej pory na co dzień językiem obcym – przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia gramatyczne, czy powtórzyć słownictwo specjalistyczne (jeżeli wiemy, że tego będzie dotyczył test).

 

Różnego rodzaju testy są powszechnie używane przez Rekruterów, dlatego warto być na nie przygotowanym i wiedzieć na czym polegają. Testów psychologicznych Kandydaci nie muszą się obawiać, ponieważ są one tylko jednym z elementów rekrutacji. Co więcej, sprawdzają kompetencje miękkie i dopasowanie do stanowiska pracy oraz kultury organizacji, a nie wiedzę, więc brak jakiejś cechy nie dyskwalifikuje ich w dalszym procesie zatrudnienia.

/HRownia.pl

 

stopka